Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Opatření obecné povahy- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Dělnická,OsadníOpatření obecné povahy- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Dělnická,Osadní

vybudování povrchů komunikací Dělnická, Osadní u obytného souboru Zelený dvůr