Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu Nad Královskou oborouOznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu Nad Královskou oborou

parkování přenosových vozidel 6.10.2018 -žadatel Česká televize