Tradiční poradny pro seniory a pro pečující po prázdninách opět spustí svůj provoz v přízemí Polikliniky Prahy 7. Nově k nim přibude poradna pro lidi po získaném poškození mozku, kterou zajišťuje organizace Cerebrum.

PORADNA PRO SENIORY
ÚT a ČT 8:00-11:00
informace o kulturních, sportovních a společenských akcích, pečovatelské službě a osobní asistenci, asistované autodopravě, lékařích, dopravních
spojeních, příspěvku na péči, kompenzačních pomůckách, tísňové péči, sousedské výpomoci, dobrovolnících apod.
Zajišťuje MČ Praha 7, tel.: 777 482 466

PORADNA PRO PEČUJÍCÍ
ST 13:00-15:00
podpůrné rozhovory, informace o příspěvku na péči a mobilitu, o pečovatelské službě a osobní asistenci, kompenzačních pomůckách, odlehčovacích pobytech a denních stacionářích, o kurzech a svépomocných skupinách pro pečující.
Zajišťuje organizace Pečuj doma, tel.: 734 682 249

PORADNA PRO LIDI PO ZÍSKANÉM POŠKOZENÍ MOZKU
PO a ST 9:00-11:00
nabídka terapií v domácím prostředí (fyzioterapie, ergoterapie, logopedie), trénink kognitivních funkcí, psychologické poradenství a poradenství, ergonomické úpravy domácnosti, informace o příspěvku na péči, průkazu OZP apod.
Zajišťuje organizace Cerebrum, tel.: 775 577 701


Poradny probíhají v přízemí Polikliniky P7, Františka Křížka 683/22 (vchod z ul. Milady Horákové).