Vytvářen ve spolupráci s veřejností, aktualizován po každém veřejném projednání, kulatém stolu nebo veřejném fóru.

Spravován v internetovém portálu DataPlánu Národní sítě Zdravých měst ČR.

Důležitý podklad pro strategii a koncepce MČ.

http://dataplan.info/cz/praha-7/ocima-lidi/planovani-s-verejnosti/komunitni-plan-zdravi-a-kvality-zivota-praha-7-2015-2016?typ=o