Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 40 ÚP SÚ HMPVeřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 40 ÚP SÚ HMP

Veřejné projednání se bude konat dne 18. 6. 2024 od 11.00 hod.
na adrese CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2

Současně bude veřejné projednání přenášeno prostřednictvím on-line streamované videokonference na níže uvedené internetové adrese.
https://vimeo.com/event/4285378/8f57cab2e6