Oznámení o zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání - „Bytový dům Jankovcova“Oznámení o zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání 

„Bytový dům Jankovcova“
na pozemcích parc. č. 487/4, 488/2, 488/6 a 2297/1 v katastrálním území Holešovice, Praha 7.

 

Stavba obsahuje:
Novostavba bytového domu o 5 nadzemních a jednom podzemním podlaží. V 1. PP budou umístěny garáže se zakladačem pro rezidenty. V 1. NP jsou navrženy komerční prostory přístupné z ulice Jankovcova. V 2. NP – 5. NP je navrženo 12 bytových jednotek o velikosti 2+kk.