Oznámení o zahájení územního řízení - \"Výstavba sítí elektronických komunikací Milady Horákové, Veletržní, Veverkova a okolí\"Oznámení o zahájení územního řízení 

„Výstavba sítí elektronických komunikací Milady Horákové, Veletržní, Veverkova a okolí“ (dále jen „stavba“)
na pozemcích parc. č. 2017/1, 2035, 2036/1, 2037 v katastrálním území Bubeneč, parc. č. 2185/1, 2187, 2223, 2224/1, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236/1, 2237, 2243 v katastrálním území Holešovice.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavba obsahuje:
– sítě elektronických komunikací.