Dražební vyhláška č. 150 EX 1191/22-138 - elektronická dražba nemovitostiDražební vyhláška č. 150 EX 1191/22-138 – elektronická dražba nemovitosti

 

Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.portaldrazeb.cz

Zahájení elektronické dražby: dne 11.07.2024 ve 09:00:00 hod. (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání).

Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 11.07.2024 ve 09:15:00 hod.