Rozpočtová opatření - duben 2024Rozpočtová opatření – duben 2024

  • Elektronicky zveřejněno na el. úřední desce, případně v rámci usnesení R MČ P7 č. 0274/24-R zveřejněného na internetových stránkách MČ Praha 7
  • V listinné podobě k nahlédnutí na OEK – oddělení rozpočtu