Oznámení o zveřejnění záměru - uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem parkovacího stání č. 502, v domě Pplk. Sochora 725/28, Praha 7Oznámení o zveřejnění záměru

  – uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem parkovacího stání č. 502, v domě Pplk. Sochora 725/28, Praha 7, se stávajícím nájemcem paní Kristinou Koldinskou, na dobu určitou do 30.04.2031, za nájemné 2.000,- Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 1.529,- Kč/m2/rok) bez DPH (k této částce bude připočteno DPH v souladu s ustanovením § 56a odst. 1) písm. c) zákona č. 235/2004 Sb.), v souladu s usnesením Majetkové komise č. 148/24-MK ze dne 15.04.2024