Oznámení o zveřejnění záměru - uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem nebytové jednotky č. 559/101, v domě Heřmanova 559/49, Praha 7Oznámení o zveřejnění záměru

  – uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem nebytové jednotky č. 559/101, v domě Heřmanova 559/49, Praha 7, se stávajícím nájemcem panem Tomášem Baldýnským, IČO: 75937182, na dobu určitou do 30.04.2031, za nájemné 5.714,- Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 2.530,- Kč/m2/rok), bez DPH (k této částce bude připočteno DPH v případě, že nájemce je ke dni podpisu smlouvy plátcem DPH), v souladu s usnesením Majetkové komise č. 147/24-MK ze dne 15.04.2024