Oznámení o zveřejnění záměru - uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 115, v domě Tusarova 1601/42, Praha 7Oznámení o zveřejnění záměru

 – uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 115, v domě Tusarova 1601/42, Praha 7, se stávajícím nájemcem panem Janem Svobodou, na dobu určitou do 30.04.2031, za snížené nájemné 2.960,- Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 2.000,- Kč/m2/rok), za podmínky doložení a platnosti průkazu TP, ZTP, ZTP/P a v případě jeho nedoložení do 3 měsíců od uzavření smlouvy, pak nájemné činí od počátku 3.404,- Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 2.300,- Kč/m2/rok), vše bez DPH (k této částce bude připočteno DPH v souladu s ustanovením § 56a odst. 1) písm. c) zákona č. 235/2004 Sb.), v souladu s usnesením Majetkové komise č. 149/24-MK ze dne 15.04.2024