Oznámení o zveřejnění záměru - uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru č. 510, v domě Pplk. Sochora 725/28, Praha 7Oznámení o zveřejnění záměru

  – uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru č. 510, v domě Pplk. Sochora 725/28, Praha 7, se stávajícím uživatelem panem ak. malířem Františkem Flašarem, na dobu určitou do 30.06.2031, za nájemné 8.021,- Kč/měsíc/předmět nájmu (1.680,- Kč/m2/rok), bez DPH (k této částce bude připočteno DPH v případě, že nájemce je ke dni podpisu smlouvy plátcem DPH), ověřené znaleckým posudkem č. 4573-25/2024 ze dne 14.03.2024, vypracovaným Ing. Janem Mertenem, v souladu s usnesením Majetkové komise č. 150/24-MK ze dne 15.04.2024