Dražební vyhláška č. 229 EX 99/23-32 - elektronická dražbaDražební vyhláška č. 229 EX 99/23-32 – elektronická dražba

 

Dražba nemovitých věcí uvedených ve výroku II. se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:

www.portaldrazeb.cz, na této adrese je možnost dražbu sledovat.

Zahájení elektronické dražby je stanoveno na den 31.05.2024 v 10:00 hod. (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání).

Ukončení elektronické dražby proběhne nejdříve dne 31.05.2024 ve 10:30 hod.