VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024 (hromadný předpis č.j. 3544812/24/2000-11530-805747)VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024 (hromadný předpis č.j. 3544812/24/2000-11530-805747)

 

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„daňový řád“), oznamuje, že ode dne 29.04.2024 do dne 30.05.2024 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro hlavní město Prahu


ve dnech                                               pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
                                                               středa od 8:00 do 17:00 hodin