Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3896/00 ÚP SÚ HMPVeřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3896/00 ÚP SÚ HMP

Veřejné projednání se bude konat dne 28. 5. 2024 od 12:30 hod.
na adrese CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2
Současně bude veřejné projednání přenášeno prostřednictvím on-line streamované videokonference na níže uvedené internetové adrese.

https://vimeo.com/event/4216280/14669706cb