Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3768/00 ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj územíVeřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3768/00 ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území

Veřejné projednání se bude konat dne 28.05.2024 od 10.00 hod.
na adrese CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2
Současně bude veřejné projednání přenášeno prostřednictvím on-line streamované videokonference na níže uvedené internetové adrese: https://vimeo.com/event/4216263/ba3e2fb44f