Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 30 Z 3542/30, Z 3759/30 a Z 3793/30 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj územíVeřejná vyhláška

Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 30 Z 3542/30, Z 3759/30 a Z 3793/30 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

 

Veřejné projednání se bude konat dne 28. 5. 2024 od 9:00 hod. na adrese CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2


Současně bude veřejné projednání přenášeno prostřednictvím on-line streamované videokonference na níže uvedené internetové adrese.
https://vimeo.com/event/4216261/368284a6ab