Veřejná vyhláška - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny Z 3006/09 vlny 09 ÚP SÚ HMPVeřejná vyhláška – Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny Z 3006/09 vlny 09 ÚP SÚ HMP

Opakované veřejné projednání se bude konat dne 28. 5. 2024 od 12:00 hod.
na adrese CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2
Současně bude veřejné projednání přenášeno prostřednictvím on-line streamované videokonference na níže uvedené internetové adrese.
https://vimeo.com/event/4216271/a2d5753dcd