Veřejná vyhláška - DRAŽBA MOVITÝCH VĚCÍ a to motorového vozidlaVeřejná vyhláška – DRAŽBA MOVITÝCH VĚCÍ a to motorového vozidla

Číslo jednací: 220 EX 449/24-42

dne 28.5.2024 v 8:44 hod.
v místě: Parkoviště Dubeč, Ke Křížkám 2, Praha – Dubeč

Dražené věci je možné si prohlédnout v čase 8:00 – 8:30 před začátkem dražby v místě konání dražby.
Registraci k dražbě je nutné provést v čase 8:00 – 8:30 v den konání dražby na místě jejího konání