Informace o době a místě konání voleb a informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského ParlamentuInformace o době a místě konání voleb a informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského Parlamentu

Volby do Evropského parlamentu se v souladu s rozhodnutím prezidenta republiky publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 38/2024 Sb. uskuteční v pátek 7. června 2024 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 8. června 2024 od 8:00 do 14:00 hodin.