Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3833/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj územíVeřejná vyhláška

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3833/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

 

Veřejné projednání se bude konat dne 14. 5. 2024 od 9:00 hod. na adrese CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2


Současně bude veřejné projednání přenášeno prostřednictvím on-line streamované videokonference na níže uvedené internetové adrese.
https://vimeo.com/event/4216252/7eb486027e