Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny Z 3860/00Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny Z 3860/00

Veřejné projednání se bude konat dne 14. 5. 2024 od 10:30 hod.
na adrese CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2
Současně bude veřejné projednání přenášeno prostřednictvím on-line streamované videokonference na níže uvedené internetové adrese.
https://vimeo.com/event/4216257/5e5e98bd86