Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 34 Z 3563/34 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj územíVeřejná vyhláška

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 34 Z 3563/34 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

 

Veřejné projednání se bude konat dne 14. 5. 2024 od 8:00 hod. na adrese CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2


Současně bude veřejné projednání přenášeno prostřednictvím on-line streamované videokonference na níže uvedené internetové adrese.
https://vimeo.com/event/4216246/9c0ead1d0b