Dražební vyhláška č. 147 EX 509/22-115 - movité věciDražební vyhláška č. 147 EX 509/22-115 – movité věci

Dražba movitých věcí uvedených ve výroku II. se koná elektronicky (§ 330a o.s.ř.) prostřednictvím elektronického systému dražeb na portálu: www.portaldrazeb.cz dne 23.05.2024 v 10:00:00 hod.


Ukončení dražby je stanoveno na den 23.05.2024 v 11:00:00 hod.