Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebnich komisi pro volby do Evropského parlamentuStanovení minimálního počtu členů okrskových volebnich komisi pro volby do Evropského parlamentu