Dražební vyhláška č. 124 EX 7599/16-297 - elektronická dražbaDražební vyhláška č. 124 EX 7599/16-297 – elektronická dražba

 

Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz

Zahájení elektronické dražby: dne 22.05.2024 v 10:30 hod (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání).

Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 22.05.2024 v 10:45 hod.