Programové dotační řízení MČ Praha 7 v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2024Programové dotační řízení MČ Praha 7 v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2024

Rada MČ Praha 7 vyhlásila usnesením č. 0179/24-R programové dotační řízení MČ Praha 7 v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2024.

Žádosti o dotace se podávají v termínu od 6. do 10. 5. 2024, a to pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického dotačního portálu MČ Praha 7 – Grantys.

Podrobné informace k dotačnímu řízení zde.