Rozpočtová opatření - únor 2024Rozpočtová opatření – únor 2024

 – Elektronicky zveřejněno na el. úřední desce, případně v rámci usnesení R MČ P7 č. 0128/24-R zveřejněného na internetových stránkách MČ Praha 7

 – V listinné podobě k nahlédnutí na OEK – oddělení rozpočtu