Vyhlášení popisu věci - KRPA-422624-182/TČ-2023-001178-6-DOVyhlášení popisu věci – KRPA-422624-182/TČ-2023-001178-6-DO

 

Policejní orgán Policie ČR, Služba kriminální policie a vyšetřování, odbor obecné kriminality, 8. oddělení obecné kriminality, Bartolomějská 6, 110 00 Praha 1 dne 6.2. 2024 ve věci obv. Vilím, a spol – krádež, vyhlašuje popis věci, které byly zajištěny jako věcné stopy při ohledání, byly pravděpodobně získány trestným činem a není známo, komu patří.