Oznámení o výběrovém řízení -Referenta - Odbor majetku (OMA)Oznámení o výběrovém řízení

Referenta – Odbor majetku (OMA)

 

Náplň práce:
– tvorba materiálů/textů pro Radu, Zastupitelstvo a Majetkovou komisi MČ Praha 7
– řešení směn, prodejů, nabytí, břemen apod.
– aktivní účast na přípravě smluvních dokumentací při majetkoprávních úkonech: smlouvy o převodu, výstavbě, směně, zřízení břemene apod. (spolupráce s Odborem právním tvorba, kontrola, úprava, doplňování, připomínkování, kompletace, evidence)
– agenda katastru nemovitostí, narovnání odchylek, obnov katastrálního operátu apod.
– komunikace se společenstvími vlastníků