Rozhodnutí - schválení stavebního záměru - \"14V1900 Obnova vodovodních řadů, ul. U Studánky a okolí, Praha 7\" Praha, Bubeneč, HolešoviceRozhodnutí 

Schválení stavebního záměru 

„14V1900 Obnova vodovodních řadů, ul. U Studánky a okolí, Praha 7“ Praha, Bubeneč, Holešovice

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 2027 (ostatní plocha), parc. č. 2028 (ostatní plocha), parc. č. 2029 (ostatní plocha), parc. č. 2030 (ostatní plocha), parc. č. 2031 (ostatní plocha), parc. č. 2032 (ostatní plocha), parc. č. 2033 (ostatní plocha), parc. č. 2034 (ostatní plocha) v katastrálním území Bubeneč, a pozemcích parc. č. 2207 (ostatní plocha), parc. č. 2208 (ostatní plocha), parc. č. 2209 (ostatní plocha), parc. č. 2211 (ostatní plocha), parc. č. 2213 (ostatní plocha), parc. č. 2237 (ostatní plocha), parc. č. 2238 (ostatní plocha), parc. č. 2239 (ostatní plocha), parc. č. 2240 (ostatní plocha), parc. č. 2241 (ostatní plocha) v katastrálním území Holešovice, Praha 7.