Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Nad Královskou oborou, U SpartyOpatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Nad Královskou oborou, U Sparty

 

Platnost dopravního značení: 10. 01. 2024
                                                      24. 01. 2024