Výzva k odstranění vozidla pozemní komunikaceVýzva k odstranění vozidla pozemní komunikace

Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace, IČO 70889660, Kundratka
č. p. 19, Praha 8, (dále jen „SSHMP“) v zastoupení na základě zřizovací listiny za vlastníka komunikace
hl. m. Prahu Vás vyzývá podle ustanovení § 19d odst. 1 zákona, jakožto provozovatele vozidla tovární
značky Ford, RZ: 1AV3776, VIN: WF0NXXGCDN1P76897, odstaveného na veřejně přístupné pozemní
komunikaci Praha 7, Jankovcova 1345/61