Oznámení o zveřejnění záměru - uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytové jednotky č. 457/101,1, na adrese Heřmanova 457/41, Praha 7Oznámení o zveřejnění záměru

– uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytové jednotky č. 457/101,1, na adrese Heřmanova 457/41, Praha 7, se společností Bio Oko s.r.o., IČO 11806010, na dobu neurčitou, za nájemné 2.020,- Kč/měsíc (2.000,- Kč/m2/rok), s tím, že nájemné bude sníženo o 320,- Kč/měsíc, a to od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém pronajímatel umístí do předmětu nájmu technologické zařízení přímo související s provozem nebytové jednotky č. 460/101 na adrese Františka Křížka 460/13, Praha7 (k této částce bude připočteno DPH v případě, že nájemce je ke dni podpisu smlouvy plátcem DPH).