Oznámení o zveřejnění záměru - uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem nebytové jednotky č. 446/103, na adrese Šternberkova 446/17, Praha 7Oznámení o zveřejnění záměru

– uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem nebytové jednotky č. 446/103, na adrese Šternberkova 446/17, Praha 7, se stávajícím nájemcem zapsaným spolkem Pionýr, z. s. – 104. pionýrská skupina Fregata, IČO: 63112221, na dobu určitou do 31.12.2030, za stávající udržitelné nájemné 1.387,- Kč/měsíc/předmět nájmu bez DPH (tj. 803,85 Kč/m2/rok), vše bez DPH (k této částce bude připočteno DPH v případě, že nájemce je ke dni podpisu smlouvy plátcem DPH), snížené nájemné je odůvodněno a podmíněno veřejně prospěšnou činností v oblasti volnočasového vzdělávání a výchovy dětí a mládeže, v souladu s usnesením Majetkové komise č. 102/23-MK ze dne 13.11.2023.