Oznámení o zveřejnění záměru - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem nebytové jednotky č. 462/101, na adrese Milady Horákové 462/22, Praha 7Oznámení o zveřejnění záměru

– uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem nebytové jednotky č. 462/101, na adrese Milady Horákové 462/22, Praha 7, se stávajícím nájemcem Alebrijes Letná s.r.o., IČO: 18008941, kterým se mění doba nájmu na dobu určitou do 28.02.2031, na základě žádosti nájemce z důvodu proběhlé rozsáhlé opravy prostoru, v souladu s usnesením Majetkové komise č. 108/23-MK ze dne 13.11.2023