Oznámení o zveřejnění záměru - uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem nebytové jednotky č. 985/101, v domě Janovského 985/15, Praha 7Oznámení o zveřejnění záměru

– uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem nebytové jednotky č. 985/101, v domě Janovského 985/15, Praha 7, se stávajícím nájemcem společností Graffneck s.r.o., IČO: 08638977, na dobu určitou do 28.02.2031, za stávající nájemné 14.214,- Kč/měsíc/předmět nájmu (1.854,- Kč/m2/rok) do 29.02.2024 a od 01.03.2024 za nájemné 16.560,- Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 2.160,- Kč/m2/rok), vše bez DPH (k této částce bude připočteno DPH v případě, že nájemce je ke dni podpisu smlouvy plátcem DPH), na základě znaleckého posudku č. 050262/2023 ze dne 08.09.2023, vypracovaného Ing. Janem Benešem, v souladu s usnesením Majetkové komise č. 105/23-MK ze dne 13.11.2023