Oznámení o zveřejnění záměru - uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 106, na adrese Tusarova 1601/42, Praha 7Oznámení o zveřejnění záměru

– uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 106, na adrese Tusarova 1601/42, Praha 7, se stávajícím nájemcem fyzickou osobou nepodnikající panem Martinem Volemanem, na dobu určitou do 31.12.2030, za navýšené nájemné 1.794,- Kč/měsíc/předmět nájmu bez DPH (tj. 1.818,- Kč/m²/rok), bez DPH (k této částce bude připočteno DPH v případě, že nájemce je ke dni podpisu smlouvy plátcem DPH), v souladu s usnesením Majetkové komise č. 103/23-MK ze dne 13.11.2023.