Oznámení o zveřejnění záměru -uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem garážového stání pod ev. č. 272, v objektu podzemních garáží pod pozemkem parc. č. 763 v k.ú. Holešovice, vjezd domem Osadní 932/38, Praha 7Oznámení o zveřejnění záměru

– uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem garážového stání pod ev. č. 272, v objektu podzemních garáží pod pozemkem parc. č. 763 v k.ú. Holešovice, vjezd domem Osadní 932/38, Praha 7, se stávajícím nájemcem paní Katarinou Neusch, na dobu určitou do 31.07.2027, za nájemné 1.562,- Kč,- Kč/měsíc/předmět nájmu (1.704,- Kč/m2/rok), vše bez DPH (k této částce bude připočteno DPH v případě, že nájemce je ke dni podpisu smlouvy plátcem DPH), na základě usnesení Majetkové komise č. 106/23-MK ze dne 13.11.2023.