Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Farského, Antonínská, NN1338Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Farského, Antonínská, NN1338

 

Platnost dopravního značení: 07. 12. 2023