Dražební vyhláška - provedení elektronické dražby - Č.j. 030 EX 4387/21-81Dražba nařízená usnesením č. j. 030 EX 4387/21-57 na den 30.11.2023 pro spoluvlastnický
podíl ideální 1/16 nemovitých věcí povinného:

a jejich příslušenství:
– oplocení, stodola, suché WC, pergola a garáž,
            se zrušuje.