Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacíchOpatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

 

Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu od 29. 11. 2023 do 01. 03. 2024