Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacíchOpatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

 

Instalace dopravního značení bude provedena v termínu od 01. 01. 2024 trvale, odbornou firmou dle klimatických podmínek.