Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Dukelských hrdinů před křižovatkou s ulicí Milady Horákové (ve směru do centra), Praha 7Opatření obecné povahy

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Dukelských hrdinů před křižovatkou s ulicí Milady Horákové (ve směru do centra), Praha 7

 

Instalace dopravního značení bude provedena v termínu od 01. 01. 2024 trvale, odbornou firmou dle klimatických podmínek.