Oznámení o zveřejnění záměru -uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem nebytové jednotky č. 1334/5, v domě U Smaltovny 1334/22AA, Praha 7,Oznámení o zveřejnění záměru

-uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem nebytové jednotky č. 1334/5, v domě U Smaltovny 1334/22AA, Praha 7, se stávajícím nájemcem zapsaným spolkem Junák – český skaut, středisko Bílý Albatros Praha, z. s., IČO: 40614069, na dobu určitou do 30.06.2031, za stávající nájemné 3.263,- Kč/měsíc/předmět nájmu (514,13 Kč/m2/rok) do 30.06.2024 a od 01.07.2024 za udržitelné nájemné 5.077,- Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 800,- Kč/m2/rok), vše bez DPH (k této částce bude připočteno DPH v případě, že nájemce je ke dni podpisu smlouvy plátcem DPH), snížené nájemné je odůvodněno a podmíněno veřejně prospěšnou činností v oblasti volnočasového vzdělávání a výchovy dětí a mládeže, v souladu s usnesením Majetkové komise č. 107/23-MK ze dne 13.11.2023