Oznámení o zveřejnění záměru - uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem nebytové jednotky č. 568/101, v domě Strojnická 568/25, Praha 7Oznámení o zveřejnění záměru

– uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem nebytové jednotky č. 568/101, v domě Strojnická 568/25, Praha 7, se společností CONVEY GROUP s.r.o., IČO: 13972332,na dobu určitou do 31.12.2030, za nabídnuté nájemné 57.000,- Kč/měsíc/předmět nájmu (3.054,94 Kč/m²/rok), vše bez DPH (k této částce bude připočteno DPH v případě, že nájemce je ke dni podpisu smlouvy plátcem DPH), ověřené znaleckým posudkem č. 033121/2023 ze dne 23.08.2023, vypracovaným Milošem Votočkem, na základě skutečnosti, že uvedená společnost podala oficiální protinabídku ke zveřejněnému záměru na pokračování nájemní smlouvy se stávajícím nájemcem, který aktuálně oznámil, že již nechce dále v nájmu pokračovat, v souladu s usnesením Majetkové komise č. 104/23-MK ze dne 13.11.2023