Dražební vyhláška č. 030 EX 9482/18-114 - nemovité věciDražební vyhláška č. 030 EX 9482/18-114 – nemovité věci

 

Dražba nemovitých věcí uvedených v bodě II. se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www. ok drazby.cz


Zahájení elektronické dražby: dne 11.1.2024 ve 13:00 hod. (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání).

Ukončení elektronické dražby proběhne nejdříve dne 11.1.2024 ve 13:30 hod.