Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích most Barikádníků, Argentinská, Bondyho, JankovcovaOpatření obecné povahy

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích most Barikádníků, Argentinská, Bondyho, Jankovcova

 

Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena trvale, nejpozději v termínu do 25.8.2023.