Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 12 Z 3127/12, Z 3133/12, Z 3169/12 a Z 3182/12 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy a vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj územíVeřejná vyhláška

Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 12 Z 3127/12, Z 3133/12, Z 3169/12 a Z 3182/12 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy a vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území

 

Společné jednání se bude konat dne 5. 12. 2023 od 10:30 hod. na adrese CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2


Současně bude společné jednání přenášeno prostřednictvím on-line streamované videokonference na níže uvedené internetové adrese.
https://vimeo.com/event/3825367/45c0af65e3